Bouquet Eclaté 蓝色/绿色沐浴手套

Bouquet Eclaté 蓝色/绿色沐浴手套

¥329.00
-
+

Bouquet Eclaté 蓝色和绿色手工印花棉质毛巾浴手套。

尺寸:6 英寸 x 8 英寸

有多种经典 D. Porthault 图案可供选择。