New York Mille Fleurs 蓝色/灰色扇贝 Boudoir 枕套

New York Mille Fleurs 蓝色/灰色扇贝 Boudoir 枕套

¥2,939.00
-
+

D. Porthault 这款闺房枕套非常适合居家或旅行。 New York Mille Fleurs 蓝色和灰色棉密密布闺房枕套,饰有扇贝 #508 蓝色斜纹。

尺寸:12 英寸 x 16 英寸

枕芯单独出售。

要了解有关此印刷品的更多信息, 请单击此处