New York Mille Fleurs Multi / 43 蓝色扇贝肘部枕套

New York Mille Fleurs Multi / 43 蓝色扇贝肘部枕套

¥2,495.00
-
+

肘枕枕套是 D. Porthault 最受欢迎的迷你闺房。纽约 Mille Fleurs 多 100% 棉密织密布肘部枕套,手工饰有扇贝 #43 薰衣草蓝色斜纹。

尺寸 8 英寸 x 10 英寸

枕芯单独出售。

要了解有关此印刷品的更多信息, 请单击此处